Altres activitats relacionades amb la pintura

En Màrius va dedicar molt temps a l’associacionisme i va ser fundador de dos importants grups artístics a Lleida: “Grup d’artistes de l’Ereta” (1982), que exposaven a l’anomenada plaça cada primer diumenge de mes i que en els darrers anys es van traslladar al passatge Pompeu, i, “Associació Arts de Ponent” (1993), que en l'actualitat engloba més de 200 artistes de les contrades catalanes.

Associacionisme i col·laboracions

En Màrius va ser el catalitzador de moltes activitats culturals tant en l'àmbit personal cercant associacions i locals on poder exposar les seves aquarel·les, com també acompanyat del “Grup d’artistes de l’Ereta”, de “l' Associació Arts de Ponent” i en els darrers anys de la seva vida com a membre de la junta del “Cercle de Belles Arts de Lleida”.

Amb aquestes associacions va organitzar i participar en moltes activitats culturals com: el Saló d’Art Sant Jordi, diverses fires d’art a la ciutat de Lleida, concursos arreu de la província de Lleida (on va actuar com a jurat nombroses vegades), xerrades sobre pintura i d'altres activitats.

En Màrius va ajudar en la creació de dues sales d’exposicions a Lleida: la primera va ser “La Saleta”, situada al Cercle d’Economia de Lleida l’any 1988, i la segona va ser la sala d’exposicions de la Fundació Roc Pifarré a l’Hospital Arnau de Vilanova l’any 2002.